Polityka prywatności

Paweł Terpiłowski Kancelaria Radcy Prawnego (dalej „Strona”) szanuje Twoją prywatność, dlatego przedstawiam pełną informację na temat zbieranych informacji o użytkownikach Strony. Korzystając ze Strony wyrażasz zgodę na zasady niniejszej Polityki prywatności.

Dane osobowe mogą być gromadzone poprzez podawanie informacji przez użytkownika w formularzach zawartych na Stronie (np. formularz kontaktowy) lub w sposób automatyczny podczas korzystania ze Strony. Automatycznie mogą być zapisywane informacje w logach serwerów oraz Strony, np. adres IP, żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego. Strona gromadzi również pliki „cookies” – pliki tekstowe wysyłane przez Stronę na urządzenie użytkownika odwiedzającego Stronę, z którego ten korzysta.

Informacje zbierane w sposób automatyczny służą następującym celom:
– administrowanie serwerami i Stroną,
– zapewnienie bezpieczeństwa serwerom i Stronie,
– zapewnienie świadczenia usług,
– gromadzeniu statystyk.
Pliki „cookies” mogą zawierać informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony, przy czym służą następującym celom:
– ułatwieniu korzystania ze Strony,
– dopasowaniu Strony do preferencji użytkownika,
– zapamiętywaniu indywidualnych ustawień użytkownika,
– gromadzeniu statystyk.

Przeglądarki internetowe domyślnie przechowują pliki „cookies” na urządzeniu użytkownika. Przy czym, użytkownik posiada możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej tak, aby nie gromadziła lub gromadziła w stopniu ograniczonym pliki. Jednakże, wyłączenie funkcji gromadzenia plików może przyczynić się do nieprawidłowego funkcjonowania Strony. Co więcej, część danych może być gromadzona przez podmioty zewnętrzne, z których korzysta Strona, jak Facebook, Google, WordPress. Wobec tego, warto zapoznać się z polityką prywatności ww. podmiotów, bowiem to na ich zasadach przetwarzane i gromadzone są dane o użytkownikach.

W celu ochrony zbieranych danych Strona zapewnia ich bezpieczeństwo poprzez fizyczne zabezpieczenia, systemy bezpieczeństwa zapewniające autoryzowany dostęp do serwerów oraz Strony. Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom do tego uprawnionym i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji ich obowiązków.

Administratorem danych osobowych jest Paweł Terpiłowski, ul. Czarnkowska 2 lok. 21, 91-013 Łódź, NIP: 831 161 2620. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych, zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi na rzecz Strony, w tym Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Google Ireland Ltd. (poczta e-mail, statystyka), Facebook Inc z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Facebook Ireland Ltd. (wtyczka społecznościowa Facebook), Automattic Inc. z siedzibą w San Francisco, USA (właściciel serwisu WordPress, na którym zbudowana jest Strona). Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– sprostowania danych,
– ograniczenia ich przetwarzania,
– przeniesienia swoich danych do innego administratora,
– wniesienie sprzeciwu.
Żądanie realizacji ww. praw należy kierować do administratora danych drogą elektroniczną na adres p.terpilowski@ptkrp.pl. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku zmiany Polityki prywatności Strony, odpowiednia informacja zostanie zamieszczona na stronie Polityki prywatności.